ATKV Noord van die berg missie en visie

Vir die ATKV is die Afrikaanse kultuur, kennis en kreatiwiteit onmisbaar deel van die suksesvolle Suid-Afrika. Ons alleen kan nie Suid-Afrika verander nie, maar Suid-Afrika sal nie verander as ons nie begin om verantwoordelikheid te aanvaar op grondvlak nie.

Daarom sal die ATKV Noord van die Berg

  • Betrokke raak in onmiddellike omgewing om ons visie uit te leef
  • Netwerk met mense van ons omgewing om saam te werk en oplossings te bied
  • Na kreatiewe maniere kyk om fondse in te win
  • Om gesien te word in ons gemeenskap as deel van die oplossing en daardeur 'n gevoel van trots en tuiste skep
  • Betrokke te raak by kinders wat nie die nodige beskerming geniet wat ons land hulle behoort te bied nie en 'n langtermyn verbintenis te skep

Waardes

  • Die ATKV word as kultuurorganisasie gekenmerk deur sy Christelike grondslag
  • Die ATKV diskrimineer nie teen enige persoon o.g.v. ras of geslag nie
  • Die ATKV is verbind tot professionele gedrag en etiese standaarde in al sy optredes
  • Die ATKV bedryf alle aktiwiteite volgens gesonde sakebeginsels
  • Die ATKV beskou sy lede as sy belangrikste bate

Gemeenskap betrokkenheid

Die ATKV Noord van die Berg werk tesame met die CMR Pretoria Noord om n behoefte of nood te identifiseer. Ons missie is om op 'n permanente basis 'n verskil te maak in die gemeenskap en bewus te raak van wat om ons aangaan. Ons wil ook inskakel by organisasies en projekte wat reeds betrokke is en 'n behoefte by mense skep om betrokke te raak by iets wat vrugte afwerp.

Noord van die Berg hou ook gereeld fondsinsamelings projekte en opbrengste gaan dan ten bate van minderbevoorregte gemeenskappe of gesinne. Daar is gemeenskappe met 'n lang geskiedenis van agterblewendheid waar maatskaplike probleme soos armoede, drankmisbruik, kinder verwaarlosing ensovoorts algemeen voorkom. Daarom die belangrikheid om ondersteunings en opheffingswerk te doen. Ons wil die gemeenskappe help om hulself te help.

Die ATKV as organisasie is welbekend en met die hulpbronne tot sy beskikking, kan mens op enige vlak van ons samelewing betrokke raak. Die gees wat betrokkenheid bring en die satisfaksie wat dit bied, is aansteeklik.