Algemene Jaarvergadering

ATKV Noord van die Berg het 16 Februarie 2012 om 09:00 hul AJV gehad by Takenaki Lapa, Pretoria.

Projekte van 2011 is afgesluit, terugvoering is gegee aan nuwe lede en finansiele state is deurgegaan en onderteken. Besprekings is gehou oor 2012 se beoogde Projekte en gemeenskaps betrokkenheid van die tak.

Volgende Vergadering 16 Maart 2012, almal baie welkom.    Vir meer inligting oor projek...

   

ABBA Projek

Die ABBA Projek van die ATKV behels die Uitkoms versorging vir Intellektueel Gestremdes.

Uitkoms Uitreik is elke Dinsdag in Eersterust - Good Hope Centre. Lekkergoedjies met broodjies en koeldrank word saamgeneem waar daar vir 'n halfuur saamgesing, storie vertel word en in klein groepies saam kuier.

Vir enige inligting rondom hierdie projek, kan u gerus vir Willem van der Ryst kontak by willemvdryst@gmail.com    Vir meer inligting oor projek...

   

OPRUIMING VAN MORELETA SPRUIT

ATKV Noord van die Berg tesame met die Eco Commitee van Laerskool Die Poort, beoog om tydens die Julie skoolvakansie hierdie projek aan te pak.

Verdere reelings sal nader aan die tyd deurgegee word.

   Vir meer inligting oor projek...